ES SPOR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU KARARI

 Toplantı Tarihi        : 07.04.2018

Karar Numarası      : 2018/05

Toplantıya Katılanlar: Ayşe Sırma Üç, Ahmet Serdar Çallı, Elif Özlem Ülgür, Özgür Noyan Aydın, Ercan Üç

 Dernek Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezinde toplandı.

 Gündem:

 1. Açılış ve Gündem’in paylaşılması
 2. 2015-2016-2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısının düzenlenmesi

 Kararlar:

Dernek Yönetim Kurulu üyeleri dernek merkezinde aşağıdaki kararları almışlardır.

 1. Derneğimizin 2015-2016-2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27/04/2018 tarihinde saat:16:00 da, dernek merkezi Cevizli Mah.Hızır Reis Sk.No:14 Maltepe-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem ile toplanılmasına, belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 04.05.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılmasına

Karar verilmiştir.

 1. Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
  • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  • Kongre başkanlık divanı seçimi
  • Saygı duruşu
  • Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
  • Yönetim Kurulunun kesin hesap bütçesinin ve tahmini bütçesinin ibrası
  • Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  • Yeni yönetim kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış
 2. Genel Kurul ilanının Web sayfamızda yayınlanmasına karar verildi.

  

        BAŞKAN                                               ÜYE                                       ÜYE

Ayşe Sırma ÜÇ                               Ahmet Serdar ÇALLI                       Ercan ÜÇ

 

        ÜYE                                               ÜYE

Elif Özlem SAYIN                      Özgür Noyan AYDIN